11 березня 2021 року Всеукраїнське Товариство Гемофілії передали гуманітарну допомогу у вигляді фактора VIII, Ковалтрі, виробник Баєр до КНП КМКЛ №9.
Гуманітарну допомогу потребував пацієнт з гемофілією Донецької області в зв’язку з проведенням складного хірургічного втручання в хірургічному відділені КНП КМКЛ №9.
Хірургічну операцію проводив д.м.н. Авер’янов Є.В..
Гуманітарний фактор був наданий Всесвітньою Федерацією Гемофілії враховуючи недостатнього забезпечення факторів згортання крові в регіонах України.
Нажаль в регіонах, дійсно незадовільне забезпечення препаратами для лікування гемофілії. Тільки в Києві проводиться 100% профілактичне забезпечення пацієнтів з гемофілією за рахунок міського бюджету.
Всеукраїнське Товариство Гемофілії висловлює велику подяку Всесвітній Федерації Гемофілії за постійну, своєчасну підтримку людей з гемофілією в Україні.
Також виражаємо подяку начальнику митного поста «Спеціалізований» Київської міської митниці ДФС Романичу В.Я. за розуміння проблеми гемофілії та людяність.
On March 11, 2021, the Ukrainian Hemophilia Association transferred humanitarian aid in the form of factor VIII, Covaltry, manufacturer Bayer to Kyiv Hospital №9.
A patient with hemophilia from Donetsk region needed humanitarian assistance in connection with a complex surgical intervention in the surgical department of Kyiv Hospital №9.
The surgery was performed by Dr. Eugene Averyanov.
The humanitarian factor was provided by the World Federation of Hemophilia, given the insufficient supply of blood clotting factors in the regions of Ukraine.
Unfortunately, in the regions, indeed, the supply of drugs for the treatment of hemophilia is extremely unsatisfactory.
Only in Kyiv is 100% preventive care provided to patients with hemophilia at the expense of the city budget.
The All-Ukrainian Society of Hemophilia expresses great gratitude to the World Hemophilia Federation for the constant, timely support of people with hemophilia in Ukraine.
We also express our gratitude to the head of the customs post “Specialized” of the Kyiv city customs SFS Romanych V.Ya. for understanding the problem of hemophilia and humanity.

Зв’язок
close slider

Ви можете залишити нам повідомлення, заповнивши наступну форму:


Спеціаліст відділення гематології


З радістью відповість на ваші запитання