24 листопаду 2020 року відбулась конференція “Молодіжного руху гемофілії України”. В конференції брали участь молоді люди з гемофілією до 30 років.
Було обговорено нагальні проблеми гемофілії у молоді та напрямки вирішення проблем у життєдіяльності молоді з гемофілією.
Також було обрано лідера “Молодіжного руху гемофілії України” Андрія Харченко та заступника Євгена Бондарева.
За результатами роботи конференції вирішили:
– створити вебпортал для молоді з гемофілією
– направити звернення до МОЗ України та Кабінету Міністрів України про недостатнє забезпечення препаратами для лікування гемофілії
– проводити збори “Молодіжного руху гемофілії України” не рідше одного разу на місяць
– проводити роботу по залученню молоді з гемофілії до “Молодіжного руху гемофілії України”
Такий захід проводиться не вперше. Але саме на цій конференції напрацьовано перспективні
амбітні плани молоді з гемофілією. Молоді хлопці проявили себе як люди, котрі самі хочуть змінювати своє життя з гемофілією на краще.
Всеукраїнське Товариство Гемофілії дякує ГО “Молодіжний рух гемофілії” за підтримку заходу.
“Молодіжний рух гемофілії України” запрошує молодих людей до спільної роботи у покращені якості життя людей з гемофілією.

On November 24, 2020, a conference of the Youth Movement of Hemophilia of Ukraine was held.
The conference was attended by young people with hemophilia under 30 years.
The urgent problems of hemophilia in young people and ways to solve problems in the lives of young people with hemophilia were discussed.
The leader of the Youth Movement of Hemophilia of Ukraine Andriy Kharchenko (Donetsk region) and deputy Yevhen Bondarev (Zaporizhzhya region) were also elected.
Based on the results of the conference, it was decided:
– create a web portal for young people with hemophilia
– to send an appeal to the Ministry of Health of Ukraine and the Cabinet of Ministers of Ukraine on insufficient supply of drugs for the treatment of hemophilia
– to hold a meeting of the “Youth Movement of Hemophilia of Ukraine” at least once a month
– to work on attracting young people from hemophilia to the “Youth Movement of Hemophilia of Ukraine”
This is not the first time such an event has been held. But it was at this conference that promising ones were developed
ambitious plans of young people with hemophilia. The young men have shown themselves to be people who want to change their lives with hemophilia for the better.
The All-Ukrainian Society of Hemophilia thanks the NGO “Youth Movement of Hemophilia” for supporting the event.
The Youth Hemophilia Movement of Ukraine invites young people to work together to improve the quality of life of people with hemophilia.
Зв’язок
close slider

Ви можете залишити нам повідомлення, заповнивши наступну форму:


Спеціаліст відділення гематології


З радістью відповість на ваші запитання