Батько дитини (інвалід) помер у віці 21год, у шлюбі ми не перебували, дитина може отримувати якісь виплати у зв’язку зі смертю батька?

У відповідності до ст. 37 Закону України від 05.11.1991 р. «Про пенсійне забезпечення» (далі – Закон) право на пенсію в разі втрати годувальника мають непрацездатні члени сім’ї померлого годувальника, які були на його утриманні. При цьому дітям пенсії призначаються незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника.

Непрацездатними членами сім’ї вважаються:

а) діти, брати, сестри й онуки, які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони стали інвалідами до досягнення 18 років, при цьому брати, сестри й онуки — за умови, якщо вони не мають працездатних батьків;

Вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі, стажисти мають право на пенсію в разі втрати годувальника до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23-річного віку.

Відповідь була корисна? Так (0) / Ні (0)