13 лютого 2021 року, у веб-режимі, пройшла робоча зустріч Всеукраїнського Товариства Гемофілії та Литовської асоціації гемофілії.
У зустрічі прийняли участь Президент Литовського товариства Егідіус Шляужис,
Віце-президент Всеукраїнської асоціації фізіотерапевтів та курортологів (ВАФК), Віце-президент Української академії реабілітації та здоров’я людини (УАРЗЧ), Головний редактор інформаційного вісника “Фізіотерапія і реабілітація”, Головний спеціаліст з фізіотерапії ДОЗ КМДА, Завідувач відділення відновного лікування та фізіотерапії КНП КДЦ Сергій Бучинський та Голова правління ВТГ Олександр Шміло.
Були розглянуті питання співпраці в напрямку фізичної реабілітації пацієнтів з гемофілією та іншими порушеннями згортання крові. Обговорено рівень реабілітації пацієнтів з гемофілією в Литві порівняно з реабілітацією в Україні. Заплановано подальші сумісні дії в покращені фізичної реабілітації гемофілії в Україні.

On February 13, 2021, a working meeting of the All-Ukrainian Hemophilia Society and the Lithuanian Hemophilia Association was held online.
The meeting was attended by the President of the Lithuanian Society Egidijus Šliaužys,
Vice-President of the All-Ukrainian Association of Physiotherapists and Balneologists (VAFC), Vice-President of the Ukrainian Academy of Rehabilitation and Human Health (UARHR), Editor-in-Chief of the Information Bulletin “Physiotherapy and Rehabilitation”, Chief Physiotherapist of the Kyiv City State Administration KNC KDC Serhiy Buchynsky and Chairman of the Board of VTG Oleksandr Shmilo.
The issues of cooperation in the direction of physical rehabilitation of patients with hemophilia and other coagulation disorders were considered. The level of rehabilitation of patients with hemophilia in Lithuania compared to rehabilitation in Ukraine is discussed. Further joint actions are planned to improve the physical rehabilitation of hemophilia in Ukraine.

Зв’язок
close slider

Ви можете залишити нам повідомлення, заповнивши наступну форму:


Спеціаліст відділення гематології


З радістью відповість на ваші запитання