15 грудня 2020 року відбулася IV щорічна конференція з інгібіторної форми гемофілії.

Цього разу з урахуванням епідемічної ситуації, комітет з інгібіторів Всеукраїнського Товариства Гемофілії проводив конференцію онлайн.

Пацієнти з даним ускладненням і члени їх сімей з інтересом заслухали доповіді провідних спеціалістів Львівського інституту гематології. Доктор медичних наук Стасишнн А.В. розкрила тему “- Інгібітори і сучасні методи їх лікування”, а кандидат біологічних наук Красівська В.В доповіла про “Особливості діагностики інгібіторної форми гемофілії”:

На запитання та обговорення піднімалися теми:

-забезпечення пацієнтів антиінгібіторними препаратами

-Необхідність домашнього лікування

-Поліпшення психо-соціального захисту пацієнтів

Дані питання були особливо актуальні в період ізоляції через епідемію COVID 19.

За результатами конференції вирішено направити звернення до Міністерства Охорони Здоров’я та інших владних структур щодо незадовільного забезпечення препаратами пацієнтів з інгібіторної формою гемофілії.

On December 15, 2020, the 4th annual conference on the inhibitory form of hemophilia took place.

This time, taking into account the epidemic situation, the committee on inhibitors of the All-Ukrainian Society of Hemophilia held an online conference.

Patients with this complication and members of their families listened with interest to the reports of leading specialists of the Lviv Institute of Hematology. Doctor of Medical Sciences Stasishnn AV opened the topic “- Inhibitors and modern methods of their treatment”, and Candidate of Biological Sciences Krasivska VV reported on “Features of diagnosis of inhibitory form of hemophilia”:

Topics and questions were raised:

-providing patients with anti-inhibitory drugs

-The need for home treatment

-Improvement of psycho-social protection of patients

These issues were particularly relevant during the period of isolation due to the epidemic COVID 19.

As a result of the conference, it was decided to send an appeal to the Ministry of Health and other government agencies regarding the unsatisfactory supply of drugs to patients with an inhibitory form of hemophilia.

Зв’язок
close slider

Ви можете залишити нам повідомлення, заповнивши наступну форму:


Спеціаліст відділення гематології


З радістью відповість на ваші запитання