(English version see below)

24 лютого 2021 року Всеукраїнське Товариство Гемофілії за підтримкою ДУ “ІГТ НАМН України” провели веб семінар з фізичної реабілітації пацієнтів з гемофілією.
Захід було направлено на старший віковий стаж, вірніше на наслідки захворювання.
Співробітник ДУ “ІГТ НАМН України” Олена Вдовіна в своїй презентації сповістила про проблеми у віковій гемофілії та вихід із ситуації. Олена Вдовіна розповіла про кінезіологічне тейпування та заняття спеціальними фізичними вправами.
До діалогу з реабілітації гемофілії приєдналася к.н. Ірина Аблікова, фахівець з фізичної реабілітації Центру Реабілітації “Еліта” м. Львів.
Було дуже цікаво та багато запитань до фахівців. Не на всі питання були відповіді фахівців за браком відведеного часу.
Вирішили проводити семінари з фізичної реабілітації гемофілії системно, кожного місяця.

On February 24, 2021, the Ukrainian Hemophilia Association with the support of the State Institution “IGT NAMS of Ukraine” held a webinar on physical rehabilitation of patients with hemophilia.
The event was aimed at older age, or rather the consequences of the disease.
In her presentation, Olena Vdovina, an employee of the IGT NAMS of Ukraine, spoke about the problems in age-related hemophilia and how to get out of the situation. Olena Vdovina told about kinesiological taping and special exercises.
The dialogue on hemophilia rehabilitation was joined by Ph.D. Iryna Ablikova, a specialist in physical rehabilitation at the Elita Rehabilitation Center in Lviv.
It was very interesting and a lot of questions to experts.
Not all questions were answered by experts due to lack of allotted time.
We decided to hold seminars on physical rehabilitation of hemophilia systematically, every month.

Зв’язок
close slider

Ви можете залишити нам повідомлення, заповнивши наступну форму:


Спеціаліст відділення гематології


З радістью відповість на ваші запитання