25 квітня 2021 року відбулись планові веб збори правління Всеукраїнського Товариства Гемофілії.

25 квітня 2021 року відбулись планові веб збори правління Всеукраїнського Товариства Гемофілії.
На зборах були розглянуті питання:
— реімбурсації лікарських засобів
— активності роботи обласних організацій представників ВТГ
— подальша робота ВТГ в умовах жорсткого та адаптивного карантину
— домашнє лікування гемофілії в областях
On April 24, 2021, a scheduled web meeting of the board of the Ukrainian Hemophilia Association took place.
The following issues were considered at the meeting:
— reimbursement of medicines
— activity of work of the regional organizations of representatives of UHA
— further work of UHA in the conditions of rigid and adaptive quarantine
— home treatment of hemophilia in the areas