До Всеукраїнського Товариства Гемофілії поступає багато запитів від пацієнтів та гематологів з приводу про тимчасову заборону реалізації та застосування серій лікарських засобів ЕМОКЛОТ та АІМАФІКС, виробництва компанії КЕДРІОН С.П.А.

До Всеукраїнського Товариства Гемофілії поступає багато запитів від пацієнтів та гематологів з приводу про тимчасову заборону реалізації та застосування серій лікарських засобів ЕМОКЛОТ та АІМАФІКС, виробництва компанії КЕДРІОН С.П.А., Італія згідно з опублікованими розпорядженнями Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками від 04.06.2021 р. №4547-001.2/002.0/17-21, №4548-001.2/002.0/17-21, №4549-001.2/002.0/17-21, №4550-001.2/002.0/17-21.
Всеукраїнське Товариство Гемофілії звернулись до представництва компанії Кедріон з
приводу роз’яснення щодо тимчасової заборони реалізації та застосування серій лікарських засобів ЕМОКЛОТ та АІМАФІКС, виробництва компанії КЕДРІОН С.П.А.Компанія Кедріон надали офіційне роз’яснення ситуації з котрим можливо ознайомитися нижче.
Ukrainian Hemophilia Association receives many inquiries from patients and hematologists about the temporary ban on the sale and use of a series of drugs EMOCLOT and AIMAFIX, manufactured by KEDRION SPA, Italy in accordance with published orders of the State Service of Ukraine for Medicines and Control of drugs from 04.06.2021 №4547-001.2 / 002.0 / 17-21, №4548-001.2 / 002.0 / 17-21, №4549-001.2 / 002.0 / 17-21, №4550-001.2 / 002.0 / 17-21 .
Ukrainian Hemophilia Association addressed the representative office of Kedrion with
The explanation of the temporary ban on the sale and use of a series of drugs EMOCLOT and AIMAFIX, manufactured by KEDRION SPA company Kedrion provided an official explanation of the situation, which can be found below.

Ознайомитись з документами можно за посиланням. https://www.facebook.com/UkrainianHemophiliaAssociation/