17 квітня міжнародний день гемофілії.

Міжнародний день запровадили щоб привернути увагу світової громадськості, політиків, чиновників від сфери охорони здоров’я і медичного персоналу до проблем, з якими щодня стикаються хворі на гемофілію та підвищити суспільні знання про це спадкове захворювання, пов’язане з порушенням процесу згортання крові. В Європі гемофілія не є медичною проблемою, в Ізраїлі офіційно служать в армії люди з тяжкою формою гемофілії. А в Україні за недостатнім забезпеченням препаратами гемофілія супроводжується інвалідністю пацієнта та соціальними проблемами в суспільстві.

Всеукраїнське Товариство Гемофілії 14 років відзначає 17 квітня – міжнародний день гемофілії. Сьогодні, через карантин, немає можливості зібратися разом. Всеукраїнське Товариство Гемофілії провели декілька заходів. 15 квітня 2020 проведено вебінар “Молодіжним рухом гемофілії” де молоді хлопці самостійно обговорювали та приймали рішення. 16 квітня 2020 проведено відео конференцію з гемофілії де було підведені підсумки та взяті сміливі плани з вирішення гемофілії в Україні. Підтримано акцію “Тримаємося разом” від Ново Нордіск. На сайтах ВТГ виставлені малюнки дітей з гемофілією, малюнки зібрані з дитячих літніх таборів ВТГ в Карпатах.

Гемофілія класифікується як рідкісне захворювання, тому на всесвітній день гемофілії висаджено рідкісне дерево з червоним листям. Червоне листя, як символ гемофілії за кольором листя. Висадити дерево допомагав не байдужа людина до проблеми гемофілії це керівник Київської лікарні №9 Валюк М.Д. на базі котрої розташований Центр гемофілії.

Today is April 17th International Hemophilia Day.

International Day was launched to draw the attention of the world community, policy makers, health officials and health care professionals to the problems faced by hemophilia patients every day and to increase public awareness of this hereditary disease related to blood clotting disorders. Hemophilia is not a medical problem in Europe, and people with severe hemophilia formally serve in Israel. And in Ukraine, under-provision of hemophilia is accompanied by patient disability and social problems in society.

The Ukrainian Hemophilia Association celebrates 14 years as the International Day of Hemophilia for 14 years. Today, due to quarantine, there is no way to get together. The Ukrainian Hemophilia Association held several events. On April 15, 2020, a webinar entitled “Youth Movement of Hemophilia” was held where young boys independently discussed and made decisions. On April 16, 2020, a video conference on hemophilia was conducted to summarize and make bold plans to address hemophilia in Ukraine. We support the action, “Let’s Stay Together” by Novo Nordisk. The UHA sites feature drawings of children with hemophilia, and drawings from the UHA summer camps in the Carpathians.

Hemophilia is classified as a rare disease, so a rare tree with red leaves is planted on World Hemophilia Day. Red leaves as a symbol of hemophilia by the color of the leaves. To plant a tree helped indifferent people to the problem of hemophilia is the chief doctor of the Kiev hospital №9 on the basis of which is located the Center of hemophilia.

image image

Зв’язок
close slider

Ви можете залишити нам повідомлення, заповнивши наступну форму:


Спеціаліст відділення гематології


З радістью відповість на ваші запитання