Представники Всеукраїнського Товариства Гемофілії прийняли активну участь у заході.

28 листопада 2019 р. в Ірландії м. Barretstown відкрився четвертий , щорічний саміт інгібіторів. У роботі саміту бере участь 136 учасників із 26 національних організацій.

Всеукраїнське Товариство Гемофілії представляють Андрій Коришев з супроводжуючим та Вікторія Дерешок з сином. Робота саміту проходить у дружній не формальній обстановці.

За минулі дні проведені змістовні лекції по новітнім досягненням в питанні лікування інгібіторної форми гемофілії, припинення проривних кровотеч , лекції читав професор Oldenburg Німеччина.

По другій половині дня 29 листопада робота проходила в домашніх групах, та групах за інтересами, за віком.

Питання фізіопроцедур викликав величезний інтерес не тільки у дітей але і у дорослих пацієнтів і батьків. Діти проводять час під наглядом міжнародних волонтерів беручи участь а різноманітних заходах і пізнавальних іграх.

30 листопада 2019 року продовжувалася робота на саміті інгібіторів в Ірландії. Були заслухані доповіді доктора Cristina Catarina – імунна толерантність- проблеми та вирішення, президент EHC Declan Noone розповів про нові препарати для лікування інгібіторної форми гемофілії та життя пацієнтів з цим захворюванням в країнах Європи.

Доктор Alison Dougall з Дубліна висвітлила проблему лікування та видалення зубів при наявності інгібіторів. Був проведений практикум чистки зубів з дотримуванням правил безпеки.

Маленький делегат від Всеукраїнського Товариства Гемофілії Дмитро Дерешок , який має інгібіторну форму гемофілії , брав активну участь у всіх заходах , що проводились . Для дітей була окрема пізнавально – навчальна програма. В одному з заходів Дмитро отримав приз від місцевого Санти Клауса.

В останній день саміту делегати поставили питання , які накопичилися за всі робочі дні. Керівництво ЕНС поділилися планами на майбутнє , та подякувало всім хто брав участь в заході.


The Fourth Annual Inhibitors Summit opens in Ireland, Barretstown, on November 28, 2019. 136 participants from 26 national organizations participate in the summit.

The Ukrainian Hemophilia Association is represented by Andriy Koryshev with accompanying person and Victoria Dereshok with a son. The work of the summit is held in a friendly, non-formal atmosphere.

Over the past days, meaningful lectures have been held on the latest developments in the treatment of the inhibitory form of hemophilia, the termination of breakthrough bleeding, and lectures were delivered by Professor Oldenburg Germany.

On the afternoon of November 29, work took place in home groups and interest groups, by age.

The issue of physiotherapy has aroused great interest not only in children but also in adult patients and parents. Children spend time under the supervision of international volunteers and participate in various activities and educational games.

On 30 November 2019, the work of the Inhibitors Summit in Ireland continued. Dr. Cristina Catarina’s reports – Immune Tolerance – Problems and Solutions were heard, and EHC President Declan Noone spoke about new drugs to treat the inhibitory form of hemophilia and the lives of patients with the disease in Europe.

Dr Alison Dougall from Dublin has highlighted the problem of dental treatment and removal with inhibitors. A dental cleaning workshop was held in compliance with safety rules.

A small delegate from the Ukrainian Hemophilia Association Dmytro Dereshok, who has an inhibitory form of hemophilia, was actively involved in all the activities that took place. There was a separate educational program for children. In one of the events, Dmitry received a prize from the local Santa Claus.

On the last day of the summit, delegates raised questions that had accumulated over all working days. The ENS leadership shared their plans for the future and thanked everyone who participated in the event.

image image image image image image image image image image

Зв’язок
close slider

Ви можете залишити нам повідомлення, заповнивши наступну форму:


Спеціаліст відділення гематології


З радістью відповість на ваші запитання