12 грудня 2020 року пройшла щорічна конференція представників Всеукраїнського Товариства Гемофілії. Вперше таки конференція пройшла в онлайн режимі.
В заході прийняли участь 18 відокремлених підрозділів – обласних організацій ВТГ. До роботи конференції приєдналися керівники Латвійської Асоціації Гемофілії– Baiba M. Ziemele і керівник Литовської Асоціації Гемофілії – Egidijus Šliaužys.
В ході зборів було:
– Звіт роботи ВТГ у 2020 році
– Напрацьовані плани роботи на 2021 рік
– Доповіді запрошених партнерів про стан лікування гемофілії та інших порушень згортання крові в Латвії та Литві
– Розглянуто зміни до статуту ВТГ згідно рекомендаціям Всесвітньої Федерації Гемофілії
Вирішили:
– Затвердити звіт ВТГ за 2020 рік
– Затвердити план роботи ВТГ на 2021 рік
– Затвердити зміни до статуту ВТГ згідно рекомендаціям Всесвітньої Федерації Гемофілії
– Вважати загальні збори ВТГ як міжнародний захід
– Окремо треба відзначити доповіді колег з Латвії та Литви. Доповіді були цікаві та повчальні, бо лікування гемофілії в Україні порівняно з країнами Балтії можна вважати як неповноцінне. Є до чого прагнути, а саме на країни де гемофілія не є медичною проблемою.
Всеукраїнське Товариство Гемофілії дякує за допомогу у проведені заходу компаніям РОШ Україна та Біофарма Плазма.
Окрема подяка Baiba M. Ziemele та Egidijus Šliaužys за змістовні доповіді.

On December 12, 2020, the annual conference of representatives of the All-Ukrainian Society of Hemophilia was held. For the first time, the conference was held online.
The event was attended by 18 separate units – regional organizations of VTG. The conference was joined by the leaders of the Latvian Hemophilia Association – Baiba M. Ziemele and the head of the Lithuanian Hemophilia Association – Egidijus Šliaužys.
During the meeting were:
– Report on the work of VTG in 2020
– Work plans for 2021 have been developed
– Reports of invited partners on the state of treatment of hemophilia and other coagulation disorders in Latvia and Lithuania
– Changes to the charter of VTG according to recommendations of the World Federation of Hemophilia are considered
Decided:
– To approve the report of VTG for 2020
– Approve the work plan of VTG for 2021
– Approve amendments to the charter of the VTG in accordance with the recommendations of the World Federation of Hemophilia
– To consider the general meeting of VTG as an international event
– The reports of colleagues from Latvia and Lithuania should be noted separately. The reports were interesting and instructive, because the treatment of hemophilia in Ukraine compared to the Baltic countries can be considered incomplete. There is something to strive for, namely in countries where hemophilia is not a medical problem.

The All-Ukrainian Hemophilia Society would like to thank Rosh Ukraine and Biopharma Plasma for their assistance in organizing the event.
Special thanks to Baiba M. Ziemele and Egidijus Šliaužys for meaningful reports.

Зв’язок
close slider

Ви можете залишити нам повідомлення, заповнивши наступну форму:


Спеціаліст відділення гематології


З радістью відповість на ваші запитання