15 грудня 2020 року, Всеукраїнське Товариство Гемофілії проводить веб-конференцію з інгібіторної форми гемофілії. На конференції будуть розглянуті питання лікування гемофілії з інгібіторною формою, інноваційні підходи в лікуванні, соціальні аспекти.
До проведення конференції приєднуються фахівці з лікування гемофілії Олександра Стасишин, доктор медичних наук, співробітник інституту гематології м.Львів та Валерія Красівська кандидат біологічних наук, співробітник інституту гематології м. Львів
Початок 16.00
Реєстрація та питання за контактом: 0674046187, safronovaalena70@gmail.com
On December 15, 2020, the Ukrainian Hemophilia Association is holding a web conference on the inhibitory form of hemophilia. The conference will address the treatment of hemophilia with an inhibitory form, innovative approaches to treatment, social aspects.
The conference will be joined by specialists in the treatment of hemophilia Oleksandra Stasyshyn, doctor of medical sciences, employee of the Institute of Hematology in Lviv and Valeria Krasivska, candidate of biological sciences, employee of the Institute of Hematology in Lviv
Start 16.00
Registration and questions by contact: 0674046187, safronovaalena70@gmail.com

Зв’язок
close slider

Ви можете залишити нам повідомлення, заповнивши наступну форму:


Спеціаліст відділення гематології


З радістью відповість на ваші запитання