Всеукраїнське Товариство Гемофілії за підтримкою Всесвітньої Федерації Гемофілії та Європейського Консорціуму Гемофілії проводить збори організацій пов’язаних з гемофілією та іншими порушеннями гемостазу для об’єднання зусиль та координації роботи в напрямку вирішення питання гемофілії та інших порушень гемостазу.

З огляду на існування безлічі організацій, які представляють інтереси співтовариства з проблем кровотеч в Україні, необхідна координаційна робота в напрямку покращення якості лікування гемофілії та інших порушень згортання крові, а саме створення регулярного координаційної робочого механізму з основних питань, такими як розширення доступу до лікування та догляду між усіма відповідними організаціями пацієнтів в Україні.

Зважаючи на вище викладене запрошуємо організації повязані з гемофілією та іншими порушеннями згортання крові прийняти участь у зборах.

Збори відбудуться 14.09.2019 року за адресою: вул. Предславинська, 35д, м. Київ, готель “Алфавіто”, конференц-зал “Бріфінг”. Початок об 12.00.
______________________________________________________________________________________________________________

Ukrainian Haemophilia Association after support of World Federation of Haemophilia and European Consortium of Haemophilia holds meeting organizations related to haemophilia and other violations gemostazu for combining effort and co-ordination of work in direction of decision of question of haemophilia and other violations to gemostazu.

Taking into account existence of enormous amount of organizations that are of interest concord from the problems of bleeding in Ukraine, co-ordinating work is needed in direction of improvement of quality of treatment of haemophilia and other violations of hemopexis, namely creation regular of co-ordinating working mechanism on basic questions, such as expansion of access to treatment and supervision between all corresponding organizations of patients in Ukraine.

Having regard to higher invite the stated to organization of with haemophilia and other violations of hemopexis to take part in collections. Collections will take place 14.09.2019 to address: street of Predslavinska,, 35d, Kyiv, hotel “Alfavito”,conference hall of “Brifing”. Beginning is at 12.00.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Зв’язок
close slider

Ви можете залишити нам повідомлення, заповнивши наступну форму:


Спеціаліст відділення гематології


З радістью відповість на ваші запитання