З 8 по 17 червня відбувся традиційний літній реабілітаційний табір для дітей хворих на гемофілію Всеукраїнського Товариства Гемофілії. Дитячий табір пройшов у чарівному місці Прикарпаття місті Яремче. У роботі табору прийняли участь 15 дітей.

Основною роботою табору була реабілітація для таких дітей: вуликотерапія, басейн, помірні навантаження у походах в гори. Але основну реабілітацію фізіотерапією проводила Олена Вдовіна, котра цього року пройшла стажування в Центрі реабілітації гемофілії м. Берштонас, Литва за підтримкою Всесвітньої Федерації Гемофілії у рамках програми GAP.

За порядком у таборі слідкували волонтери Віктор Кроніх та Андрій Коришев. Ранок починався з ранкової зарядки і далі за розкладом.

За введенням факторів згортання крові відповідала медсестра Катерина Пилюта.

Кожен день, у таборі, проходили Школи гемофілії медичного та соціального напрямку. Були і юридичні консультації від волонтера ВТГ Миколи Жарика, професійного юриста.

У роботі табору прийняли участь представники Литовської Асоціації Гемофілії, котрі прийняли саму активну участь.

Багато конкурсів та спортивні змагання з настільного тенісу, бадмінтону, шашками закінчувалися врученнями призів.

Саме важливе, що під наглядом медпрацівників та батьків, майже всі діти навчилися самостійно проводити собі внутрішньовенні ін’єкції, а середній вік дитини 9 років!

В цілому свіже повітря, активна реабілітація та нові враження дали позитивну дію на дітей хворих на гемофілію у таборі, у дітей з’явилися нові друзі, у батьків люди з якими вони можуть порадитися за проблеми гемофілії. Реабілітація та активний відпочинок – це добрий заряд на весь рік.
_________________________________________________

From 8 to June, 17 a traditional summer rehabilitation camp took place for children patient with haemophilia of Allukrainian Society of Haemophilia. Child’s camp proyshov in the magic place of Prykarpattya city Yaremche. In-process camp 15 children took part.

Basic work of camp was a rehabilitation for such children: vulikoterapiya, pool, moderate loadings in hikes in mountains. But Olena Vdovina, which this year proyshla internship in Center of rehabilitation of haemophilia of m. of Bershtonas, Casting, after support of World Federation of Haemophilia within the framework of the program GAP, conducted a basic rehabilitation physiotherapy.

After an order in a camp volunteers watched Victor Kronikh and Andrey Korishev. A morning was begun with the morning charging and farther to on-schedule.
The trained nurse Kateryna Pilyuta answered after introduction of factors of hemopexis. In a camp, Schools of haemophilia of medical and social direction prokhodili every day.

There were legal advices from the volunteer of VTG Mykola Zharika, professional lawyer.

In-process camp the representatives of Lithuanian Association took part Haemophilias which accepted active voice.

Many competitions and sporting competitions for table tennis, badminton, ended with checkers handings of prizes.

It is exactly important, that under surveillance of medical staff and parents, to put almost all learned independently to conduct itself intravenous injections, and middle age of child 9 years!

On the whole crisp air, active rehabilitation and new impressions, gave the positive operating on children patient with haemophilia in a camp, new friends appeared for children, for parents people with which they can consult for the problems of haemophilia. A rehabilitation and active rest is a good charge on throughout the year.

image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Зв’язок
close slider

Ви можете залишити нам повідомлення, заповнивши наступну форму:


Спеціаліст відділення гематології


З радістью відповість на ваші запитання