Закінчився міжнародний баскетбольний табір 2019 у Бірштонас, Литва для людей з гемофілією. В роботі табору брали участь представники Литви, Польщі, Болгарії, України, Білорусі, Естонії, Латвії.

(English version see below)

На при кінці табору відбувся матч з баскетболу між Литовськими легіонерами та міжнародною збірною. В перший раз одержали перемогу хлопці з гемофілією збірної команди, вірніше, вирвали перемогу на останніх хвилинах матчу. 64:65, така перемога.

Від Всеукраїнського Товариства Гемофілії було четверо учасників з міст Луцьк – Богдан Носан, Запоріжжя – Євгеній Бондарев та Івано-Франківської області – брати Денис та Максим Голіней. Всі хлопці з України проявили козацький характер, були на належному рівні.

Атмосфера в таборі була особлива. Кожен день ранкова зарядка, тренування з баскетболу під наглядом фахівця тренера Юстаса. Спеціаліст реабілітолог Грета працювала над ураженими суглобами учасників табору. Спеціальні вправи, масаж та тейпірування швидко приводили в бойове положення хлопців з гемофілією.

Відбувся перегляд фільму Литовської організації про історію баскетбольного табору. Фільм всіх розчулив, довго обговорювали і фільм і проблему гемофілії.

Треба відзначити – гемофілія в Україні вже не та, що була 10 років по тому. Гемофілія “послабшала”. Саме тому наші 20 річні гравці змогли взяти участь у таборі з баскетболу.

Але хлопці з гемофілією Європи виглядали ще краще, вірніше у них не було ні яких проявив гемофілії, бо забезпечення препаратами в країнах Європи на дуже високому рівні і вже 15 – 25 років. В Україні, забезпечення препаратами факторів згортання крові не відповідає Європейським вимогам, усього третя частина від мінімально забезпечення до Європейських вимог. Київ виходить з цього переліку, бо саме в Києві забезпечення препаратами відповідає міжнародним вимогам за рахунок міського бюджету. Мер Києва Віталій Кличко та керівник ДОЗ Києва Валентина Гінзбург не байдужі до проблеми гемофілії, тому в Києві є програма профілактичного лікування гемофілії на фоні котрої тяжка інвалідізація людей з гемофілією в Києві зменшується.

Всеукраїнське Товариство Гемофілії виказує велику подяку Асоціації Гемофілії Литви, особисто президенту асоціації Єгідіусу Шлаузису за запрошення, за гарну роботу в організуванні табору з баскетболу для людей з гемофілії та створену атмосферу свята для учасників табору.

__________________________________________________
It ended the International basketball Camp 2019 in Birštonas, Lithuania for people with hemophilia. The representatives of Lithuania, Poland, Bulgaria, Ukraine, Belarus, Estonia and Latvia took part in the camp.

At the end of the camp was the basketball match between Lithuanian Legioners and the international team. The first time they won the guys from the team hemophilia team, or rather, broke the victory in the last minute of the match. 64:65, such a victory.

From the Ukrainian Hemophilia Association there were four participants from Lutsk City – Bogdan Nosan, Zaporizhia – Yevheniy Bondarev and Ivano-Frankivsk region – the brothers Denis and Maksym Golinei. All the guys from Ukraine showed Cossack character, were at the proper level.

The atmosphere in the camp was special. Every day morning exercises, basketball training under the supervision of a specialist coach Justasa. Rehabilitologist Greta’s specialist worked on joints affected by camp participants. Special exercises, massage and Tejpìruvannâ quickly resulted in the combat position of guys from hemophilia.

The film of the Lithuanian organization on the history of the basketball camp took place. The film everyone was a stranger, a long time discussing the film and the problem of hemophilia.

It should be noted-the hemophilia in Ukraine is no longer the same, that was 10 years later. Hemophilia “weakened”. That is why our 20 year-old players were able to take part in the basketball camp.

But the guys from hemophilia in Europe looked even better, or rather they had no hemophilia manifested, because providing drugs in Europe at a very high level and already 15 – 25 years. In Ukraine, the provision of blood clotting factors is not consistent with the European requirements, the third part of the minimum provision to European requirements. Kyiv is published from this list, because in Kiev the provision of drugs meets international requirements at the expense of the city budget. Kyiv mayor Vitali Klitschko and head of DOSES of Kyiv Valentina Ginzburg is not indifferent to the problem of hemophilia, therefore in Kiev there is a program of prophylactic treatment of hemophilia on the background of whose hard disability of people with hemophilia in Kiev decreases.

The Ukrainian Hemophilia Association is a great gratitude to the Association of Lithuanian Hemophilia, personally to the President of the Association Egidijus Šliaužys for the invitation, for good work in the organization of the basketball camp for people with hemophilia and created the holiday atmosphere for Participants of the camp.

image image image image image image image image image image image image image

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Зв’язок
close slider

Ви можете залишити нам повідомлення, заповнивши наступну форму:


Спеціаліст відділення гематології


З радістью відповість на ваші запитання