20-23 червня в м. Брюссель Бельгія Європейський Консорціум Гемофілії провів чергову конференцію Leadership Conference 2019 . У роботі конференції активну участь взяла делегація ВТГ. В ході проведення конференції представники національних організацій ділилися досвідом проведення різних заходів спрямованих на поліпшення лікування і умов життя людей з гемофілією. Провідні фахівці європейського континенту освітили не лише проблеми, але і досягнення лідерів в питаннях сучасного лікування гемофілії. 

(English version see below)

Особлива увага була приділена трьом важливим аспектам – інгібіторам, хворобі Віллебранда і залученню молоді до роботи організацій пацієнтів. Так, доктор Дженнi Гудманд і Ніколас Жiру прочитали дуже цікаву лекцію, присвячену хворобі фон Віллебранда, а представник сербського суспільства хворих гемофілією розповів про те, як їм вдалося залучити молодь до своєї роботи.

Під час роботи конференції усі її учасники змогли побачити декілька документальних фільмів, серед яких була і картина від Литовської Асоціації Гемофілії , присвячена їх щорічному міжнародному баскетбольному табору, в якому вже третій рік братимуть участь і представники України.

Ще один цікавий момент, пов’язаний з конференцією, це придумана представниками EHC інтерактивна гра-головоломка, яка повинна була допомогти учасникам розвинути їх стратегічне мислення”.
_________________________________________________

on Junes, 20-23 in a g.Brussels is Belgium European Consortium of Haemophilia conducted the duty conference of Leadership Conference 2019 . In-process conference active voice was accepted by delegation of Ukrainian Haemophilia Association. During realization of conference the representatives of national organizations were divided by experience of realization of different measures of sent to the improvement of treatment and terms of life of people with haemophilia. The leading specialists of the European continent lighted up not only problems but also achievements of leaders in the questions of modern treatment of haemophilia.

The special attention was spared to three important aspects – inhibitors, to illness of Villebrand’s and bringing in of young people to work of organizations of patients. Yes, doctor Dgenni Gydman and Nicholas Giry read the very interesting lecture sanctified to illness background of Villebrand’s , and the representative of Serbian society of patients told haemophilia about that, how they succeeded to bring over young people to the work.

During work of conference all her participants were able to see a few record films, among that was and a picture from Lithuanian Association of Haemophilia, is devoted them to the annual international basket-ball camp in that already the representatives of Ukraine will participate the third year.

Another interesting moment related to the conference, it an interactive game-puzzle that had to help participants to develop them strategic thinking” is thought of the representatives of EHC.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Зв’язок
close slider

Ви можете залишити нам повідомлення, заповнивши наступну форму:


Спеціаліст відділення гематології


З радістью відповість на ваші запитання